Đăng nhập tài khoản

Lưu ý: Tuy GemsLab không lưu lại mã private key của bạn, nhưng hãy nên dùng 1 ví phụ để sử dụng Tool nhằm an toàn nhất có thể.

Tại ô số 1, nhập Private Key - Khoá riêng tư của ví bạn muốn sử dụng Tool, nếu thành công sẽ hiện ra được địa chỉ và số lượng BNB bạn đang có ở trong ví như hình dưới đây

Nếu muốn sử dụng nhiều ví thì chọn ô số 2 - Add account, và điền lần lượt Private Key - Khoá riêng tư của các ví đó

Last updated