Comment on page

Đăng nhập tài khoản

Lưu ý: Tuy GemsLab không lưu lại mã private key của bạn, nhưng hãy nên dùng 1 ví phụ để sử dụng Tool nhằm an toàn nhất có thể.
Giao diện chính của GemsLab Tools
Tại ô số 1, nhập Private Key - Khoá riêng tư của ví bạn muốn sử dụng Tool, nếu thành công sẽ hiện ra được địa chỉ và số lượng BNB bạn đang có ở trong ví như hình dưới đây
Đăng nhập thành công Tool sẽ hiện địa chỉ ví và số dư
Nếu muốn sử dụng nhiều ví thì chọn ô số 2 - Add account, và điền lần lượt Private Key - Khoá riêng tư của các ví đó
Giao diện khi đăng nhập nhiều ví