Chức năng Auto Sell Token

Chức năng Auto Sell Token sẽ tự động bán Token mà người dùng đã chọn ngay lập tức khi có trong ví hoặc vừa được trả về ví, phù hợp với mọi người mua các kèo trên DXSale, Unicrypt, PinkSale hay các IDO
Màn hình chính của chức năng Auto Sell Token như sau:
Màn hình chính
 • Token Address: Địa chỉ Token cần bán
 • Gas Price: Giá gas, số lượng BNB bạn sẵn sàng trả để swap lệnh bán Token, gas càng cao thì lệnh đi sẽ nhanh hơn, và ngược lại
 • Gas Limit (Gwei): Giới hạn tối đa đơn vị Gas bạn sẵn sàng trả để thực hiện giao dịch
  Khuyến khích để từ 230000 đổ lên, số lượng BNB phí sẽ = Gas Price * Gas Limit / 1.000.000.000
  Ví dụ Gas Price: 50, Gas Limit: 800000 -> Phí BNB = 50*800000/1000000000 = 0.04 BNB
 • Sell Type: Phần này cho phép chọn kiểu bán Token
  + Sell All: Bán hết tất cả số lượng Token có trong ví
  + Sell %: Bán từng mốc 1,25,50,75,100% Token
  + Sell Number: Bán chính xác số lượng từng đồng Token
 • Pool: Cần để ý kĩ phần này tránh mất tiền
  Chọn cặp mà Token đó được giao dịch: Sẽ có 2 cặp BNB - Token và BUSD - Token, cần chọn chính xác cặp Token đang được giao dịch, nếu không biết cặp giao dịch có thể check tại Poocoin/Telegram dự án
  VD1: Coin chỉ có cặp BNB, sẽ phải chọn Pair BNB - Token, nếu chọn sang BUSD - Token sẽ bán được giá thấp, có thể =0
VD2: Coin chỉ có cặp BUSD, sẽ phải chọn Pair BUSD - Token, nếu chọn sang BNB - Token sẽ bán được giá thấp, có thể =0
VD3: Coin có cả 2 cặp BNB và BUSD, thì chọn pool nào cũng được