Giới thiệu | Intro

Tool link: http://194.233.77.91:3333/

Introduce Vietnamese:

GemsLab Tool là một Tool đa chức năng được phát triển bởi GemsLab Ventures hỗ trợ anh em Crypto gia tăng thu nhập với nhiều tính năng hấp dẫn:

 • Autobot Dxsale: Mua nhanh các dự án raise trên dxsale.app

 • Autobot mua tại Mua nhanh các dự án raise trên Unicrypt.network

 • Autobot mua tại Mua nhanh các dự án raise trên Pinksale

 • Auto sell token: Thực hiện lệnh bán ngay lập tức khi có token được chuyển về ví, hoặc token đang có sẵn trong ví không lo trượt giá, không cần quan tâm về Slip

 • Buy Token: Thực hiện lệnh mua token ngay lập tức không cần quan tâm về Slip, hỗ trợ anh em bắt đáy nhanh chóng

Chi phí và Support:

 • Phí thuê: 300 BUSD/tháng.

 • Đóng phí mới hoặc gia hạn: liên hệ telegram @leonardoDN hoặc @dvonta hoặc @bc_reseacher

 • Giải đáp thắc mắc: @bc_reseacher

Introduce English:

GemsLab Tool is a multipurpose tool created by GemsLab Ventures to assist any crypto player in increasing their earnings with a variety of appealing features:

 • Autobot Dxsale: Assist in the speedy purchase of projects raised on dxsale.app.

 • Autobot Unicrypt: Assist in the speedy purchase of projects raised on Unicrypt.network.

 • Autobot Pinlsale: Assist in the speedy purchase of projects raised on Pinksale.

 • Auto sell token: When a token is transferred to the wallet or is available in the wallet, instantly execute a sell order without caring about price slippage or tax implications.

 • Buy Token: Without worrying about slippage, promptly execute orders to acquire tokens, allowing you to make Bottom Fishing swiftly.

Costs and assistance:

 • Rental fee: 300 BUSD/month.

 • To pay new or renewing fees, contact @leonardoDN, @dvonta, or @bc reeacher on Telegram.

 • FAQ: @bc_reeacher,

Last updated