Chức năng Unicrypt

Lưu ý: Tuy GemsLab không lưu lại mã private key của bạn, nhưng hãy nên dùng 1 ví phụ để sử dụng Tool nhằm an toàn nhất có thể.

Có 5 phần chính ở chức năng Unicrypt bạn cần chú ý

  1. Accounts: Phải tích chọn Account thì tool mới dùng BNB trong ví bạn để mua trên Unicrypt được, nếu sử dụng nhiều ví nhớ tích chọn hết các ví nhé

  2. Presale URL: Nhập Presale Address lấy từ Unicrypt

    Nhập xong Tool sẽ hiện Block bắt đầu sale, Block sát nhất với hiện tại và Countdown đếm ngược số lượng block còn lại cho tới khi bán.

    1 block = 3s

  3. BNB Amount: Số lượng BNB muốn mua

  4. Gas price: Giá gas, số lượng BNB bạn sẵn sàng trả để swap lệnh bán Token, gas càng cao thì lệnh đi sẽ nhanh hơn, và ngược lại

  5. Gas limit(gwei): Lượng gas tối đa sẵn sàng trả để thực hiện giao dịch, khuyến khích để nguyên 250000 hoặc cao hơn

Sau khi hoàn thành, chờ countdown về còn từ 5-10 bấm BUY để mua, STOP để huỷ lệnh

Ví dụ với dự án dưới đây:

Minh chọn dự án OneBit, còn 17 tiếng nữa sẽ mở bán.

Chú ý địa chỉ URL của dự án: https://app.unicrypt.network/amm/pancake-v2/ilo/0xb08327d53831dbf5C64696f98841f0173b669d3a

Thì 0xb08327d53831dbf5C64696f98841f0173b669d3a sẽ là Presale URL để điền vào Tools

Thì Tools sẽ hiện ra Blockstart, block gần nhất hiện tại và countdown đếm ngược số lượng block còn lại cho tới khi bán.

Tiếp tục hoàn thiện mục BNB Amount, Gas Price và Gas limit và bấm Buy thôi

Last updated