Chức năng Buy Token

Lưu ý: Tuy GemsLab không lưu lại mã private key của bạn, nhưng hãy nên dùng 1 ví phụ để sử dụng Tool nhằm an toàn nhất có thể.

Có 6 phần ở chức năng Buy Token bạn cần chú ý:

  1. Accounts: Phải tích chọn Account thì tool mới dùng BNB trong ví bạn để mua trên Dxsale được, nếu sử dụng nhiều ví nhớ tích chọn hết các ví nhé

  2. Token Address: Nhập Contract của Token cần mua

  3. Gas price: Giá gas, số lượng BNB bạn sẵn sàng trả để swap lệnh bán Token, gas càng cao thì lệnh đi sẽ nhanh hơn, và ngược lại

  4. Gas limit(gwei): Lượng gas tối đa sẵn sàng trả để thực hiện giao dịch, khuyến khích để nguyên 800000 hoặc cao hơn

  5. BNB amount: Số lượng BNB muốn mua

    Lưu ý: Dù có Trade pair BUSD vẫn sử dụng BNB để mua

  6. Pool: Nhớ chọn chính xác tránh mất tiền

    Chọn cặp mà Token đó được giao dịch: Sẽ có 2 cặp BNB - Token và BUSD - Token, cần chọn chính xác cặp Token đang được giao dịch, nếu không biết cặp giao dịch có thể check tại Poocoin/Telegram dự án

VD1: Coin chỉ có cặp BNB, sẽ phải chọn Pair BNB - Token, nếu chọn sang BUSD - Token có thể sẽ mua giá cao, đu đỉnh đó nha :)))

VD2: Coin chỉ có cặp BUSD, sẽ phải chọn Pair BUSD - Token, nếu chọn sang BNB - Token có thể sẽ mua giá cao, đu đỉnh đó nha :)))

VD3: Coin có cả 2 cặp BNB và BUSD, thì chọn pool nào cũng được

Last updated